News

That Night In Rio (1941) - Carmen Miranda - "I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much)"

Nothing like a bit of Carmen Miranda on a Tuesday night....

https://www.youtube.com/watch?v=OBsf8DdRwpI

www.youtube.com/watch